nuotraukaEsu psichologė Inga Verbiejūtė – Vildė. Psichologinį išsilavinimą įgijau Vilniaus universitete: 2005 m. baigiau psichologijos bakalauro studijas, 2007 m. įgijau klinikinės psichologijos magistro laipsnį. Nuo 2018 m. esu sertifikuota tėvų mokymų pagal STEP (angl. Systematic Training for Effective Parenting) programą  vadovė.

Praktinio darbo patirties pradžia – savanoriškas darbas Jaunimo linijoje (anoniminio psichologinio konsultavimo telefonu tarnyboje) bei profesinė praktika VUL Santariškių klinikų Psichiatrijos skyriuje.

Vėliau dirbau medicinos psichologe reabilitacijos centre – konsultavau fizinėmis ligomis sergančius žmones ir jų artimuosius. Šiuo metu be privačos praktikos dirbu psichologe mokykloje.

Savo darbe vadovaujuosi tiek  geštaltinės, tiek individualiosios psichologijos metodais. Šalia individualių vaikų ir tėvų konsultacijų vedu tėvystės įgūdžių tobulinimo grupes tėvams, organizuoju užsiėmimus, skirtus mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

Pasirinkusi šią profesiją žinau, kad mokytis teks visą gyvenimą. Iš knygų, iš gyvenimo, iš klientų, ir, svarbiausia – kartu su klientais. Konsultuodama dažnai naudojuosi kelionės metafora: man svarbu suprasti, kokiu keliu žmogus eina, ir pasistengti kartu su juo siekti, kad ta kelionė būtų kuo geresnė.

Kartais primėtai akmenukų,
o gal pats rideni Sizifo akmenį.

Gal tik užsižaidi su smėliu,
byrančiu tarp pirštų.

Kartais nekviesti sunkvežimiai
nepataisomai sugadina dalį tavo kelio.

Kartais užpili savo kelią karštu asfaltu,
ir tavo kelias tampa toks neįdomus…

Kartais taip sutampa,
kad reikia žengti i kalną,
o liūdesio lietus plauna ir plauna
tave žemyn.

Kartais prisėdi šalikelėje,
užsižiūri į kukurūzų laukus
ir palieki savo kelią ramybėje.
Nepabėgs niekur.

Kartais eini tik vidurdienį,
nes baisiai bijai savo šešėlio.

Kartais sustoji savo kely ilgiems metams,
nes privalai apsodinti savo kelią
aukštom gyvatvorėm, –
Kas daugiau apsaugos tavo kelią
nuo kitų kelių keliamų dulkių.

……………………………………………………………………………

Būna visko.
Dviese lengviau pamatyti, kas būna.