PSICHOLOGINĖ PAGALBA VAIKAMS IR PAAUGLIAMS:

Teikiu psichologines konsultacijas mokyklinio amžiaus vaikams ir paaugliams. Darbe su vaikais remiuosi individualiosios ir geštaltinės psichologijos principais, naudoju žaidimo, smėlio dėžės terapiją.

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA TĖVAMS:

  • Konsultuoju tėvus ir globėjus vaikų auklėjimo klausimais.
  • Konsultuoju tėvus/globėjus dėl vaiko mokymosi ar elgesio sunkumų, taikydama emocinį kognityvinį konsultavimo metodą.
    Emocinis kognityvis konsultavimo (toliau – EKK) metodas pagrįstas teoriniu modeliu, kurį sudaro trys lygmenys: emocinis, kognityvinis ir bihevioristinis. Jo taikymo tikslas – padėti vaiko ugdytojams (tėvams, pedagogams) pažinti savo emocijas ir jausmus, įgyti naujų įžvalgų dėl sunkumų, su kuriais šeimoje ir (ar) mokykloje susiduriama kasdien. Mokslo tyrimais įrodyta, kad EKK taikymas ypač paveikus, kai vaikas patiria mokymosi sunkumų, aktyvumo, dėmesio ir kitų sutrikimų), nes EKK padeda suaugusiesiems išsiugdyti gebėjimus koreguoti savo elgseną ir pradėti naudotis veiksmingais elgesio modeliais, siekiant pagerinti tėvų (globėjų/rūpintojų) ir vaikų santykius įvairiose gyvenimo srityse ar mokinių ir pedagogų bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo procese.
    EKK metodo taikymas – tai 13-os teminių susitikimų ciklas (vieno susitikimo trukmė 1,5 val.), kurio metu tėvams teikiama jų poreikius atitinkanti pagalba. Jie patys – motyvuoti ir aktyvūs šio įgalinimo proceso dalyviai (numatomi ir „namų darbai“, įsivertinimas ir pan.).

PSICHOLOGINĖ PAGALBA SUAUGUSIEMS:

Teikiu individualias psichologines konsultacijas suaugusiems. Konsultavimas galimas ir nuotoliniu būdu (Skype, Google Meet, Zoom).

 

MOKYMAI:

  • Vedu tėvystės įgūdžių grupes STEP tėvams, auginantiems 6-12 metų amžiaus vaikus. Registracija.
  • Vedu ilgalaikius mokymus GOLDEN 5, skirtus pedagogų auklėjamųjų įgūdžių tobulinimui.

 

Į konsultacijas arba mokymus užsiregistruoti galite paskambinę telefonu arba parašę man elektroninę žinutę.